ثنویت های قرآنی | باشگاه استراتژیست‌های جوان
ثنویت های قرآنی
  • شجره طیبه انقلاب اسلامی

    «یکی از خطاهای محاسباتی این است که انسان در چهارچوب عوامل محسوس و صرفاً مادّی محدود بماند؛ یعنی عوامل معن ...

    «یکی از خطاهای محاسباتی این است که انسان در چهارچوب عوامل محسوس و صرفاً مادّی محدود بماند؛ یعنی عوامل معنوی را، سنّت‌های الهی را، سنّت‌هایی که خدا از آن‌ها خبر داده است، آن چیزهایی را که با چشم دیده ن ...

    ادامه مطلب