کاداستر، ضرورتی فوری

کاداستر، مدیریت زمین زمین باارزش‌ترین منبع است. در حقیقت زمین وسیله حیات ماست و بدون آن ما هرگز وجود نداشتیم. هدف ما باید تحویل این ارثیه طبیعی به صورت بهتر یا حداقل به صورت بدون آسیب به نسل آینده باشد. دانش صحیح و دقیق از منابع طبیعی و توصیف و ضبط درست از چنین دانشی اولین… ادامه خواندن کاداستر، ضرورتی فوری