توهین به حضرت عیسی | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
توهین به حضرت عیسی