توماس آلوا ادیسون | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
توماس آلوا ادیسون