توسعه‌ی غربی | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
توسعه‌ی غربی