تربیت سیاسی نسل‌نو و تاثیرات فضای متشنج روانی بر نوجوانان

با اعلام وزیر بهداشت مبنی بر عدم استفاده از روغن پالم در لبنیات، فضای ذهنی مردم مدتی درگیر موضوع وضعیت امنیت بهداشت وسلامت جامعه است اما چیزی که به آن بی‌توجهی می‌شود امنیت روانی است اینکه روغن پالم از نظر بهداشتی مشکلاتی را برای مصرف کننده ایجاد می‌کند قابل پیگیری جدی است اما اینکه به… ادامه خواندن تربیت سیاسی نسل‌نو و تاثیرات فضای متشنج روانی بر نوجوانان