تحلیل philomena | باشگاه استراتژیست‌های جوان
تحلیل philomena
  • تحلیل فیلم فیلومنا (Philomena 2013)

    داستان این فیلم بر اساس کتابی  نوشته‌شده که بر مبنای یک داستان واقعی می‌باشد. بازی قوی و بیان قوی احساسات ...

    داستان این فیلم بر اساس کتابی  نوشته‌شده که بر مبنای یک داستان واقعی می‌باشد. بازی قوی و بیان قوی احساسات با دیالوگ‌های خوش نوشت و داستان کشش دار، بیننده را با خود همراه می‌کند. داستان کلی فیلم راجع ب ...

    ادامه مطلب