تحلیل تئوریک یک نبرد نرم | باشگاه استراتژیست‌های جوان
تحلیل تئوریک یک نبرد نرم
  • تحلیل تئوریک یک نبرد نرم

     در تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک یکی از مهم‌ترین مسائل؛ ثبت تجربیات و اتفاقاتی است که در دوره‌های مختلف روی م ...

     در تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک یکی از مهم‌ترین مسائل؛ ثبت تجربیات و اتفاقاتی است که در دوره‌های مختلف روی می‌دهد و نقش یک معلم را برای دیگر ادوار بازی می‌کند. کسانی که نتوانند از تجربه‌ها استفاده کنند م ...

    ادامه مطلب