تاکتیک چیست؟ | باشگاه استراتژیست‌های جوان
تاکتیک چیست؟
  • استراتژی Strategy چیست؟

    ریشه استراتژی به واژه‌ی یونانی استراتگوس Strategos برمی‌گردد.[2] استراتگوس که در جمع به صورت  Strategi یا ...

    ریشه استراتژی به واژه‌ی یونانی استراتگوس Strategos برمی‌گردد.[2] استراتگوس که در جمع به صورت  Strategi یا Strategoi در می‌آید، در واقع لقب رهبران ارتش باستان (و به خصوص رهبران ارتش باستان آتنی) بود که ...

    ادامه مطلب