تاتسومی کیمیشیما | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
تاتسومی کیمیشیما