بیانات امام خامنه‌ای (حفظه‌الله) در دیدار کارگزاران نظام | باشگاه استراتژیست‌های جوان
بیانات امام خامنه‌ای (حفظه‌الله) در دیدار کارگزاران نظام