بوسیدن روی ماه | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
بوسیدن روی ماه