برنامه ششم پیشرفت | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
برنامه ششم پیشرفت