بررسی اسناد Bbc راجع به امام | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
بررسی اسناد bbc راجع به امام