باراک حسین اوبامای دوم | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
باراک حسین اوبامای دوم