دسته‌ها
اندیشکده‌ها رصد استراتژیک سیاسی طبقه‌بندی موضوعی مطالب برگزیده

البیون یا مجمع الجزایر بریتانیا؛ راهی طولانی تا دموکراسی

امپراتوری‌های متعددی با دوره‌های زمانی و کارنامه‌های متفاوتی قسمتی از تاریخ کره زمین را ساختند مانند امپراتوری‌های روسیه، ایران، روم، عثمانی و … ولی هیچ‌کدام مانند امپراتوری بریتانیا اثرات مخرب ممتدی بر جامعه جهانی و بشری بر جای نگذاشته‌اند. کتاب The Evil Empire نوشته Steven A. Grasse به تشریح اینکه چگونه بسیاری از مشکلات کنونی جهان ریشه در امپراتوری بریتانیا دارد پرداخته و نژادپرستی، فقر در جهان، جنگ جهانی اول و دوم. والد آمریکا بودن، تجارت مواد مخدر، جنگ خاورمیانه و ایجاد اسراییل، اختراعات مخرب، انقلاب صنعتی، ایجاد تروریسم به دلیل مدیریت غلط در مستعمرات خود، به‌هم‌ریختگی در آفریقا و … را معلول امپراتوری شیطانی بریتانیا دانسته و هریک را مورد بررسی قرار داده است.

مطلب پیش رو درصدد است تا با ترسیم پیشینه و واقعیت‌های موجود بریتانیا تصویر واضحی علیرغم تبلیغات وسیع و پرحجم این کشور در دگرگون‌سازی حقایق و تثبیت مدعای برتر بودن در ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را بنمایاند.

دسته‌ها
انتقادی تحلیلی رویکرد سیاسی طبقه‌بندی موضوعی یادداشت‌ها

امپریالیسم و سایبر دیپلماسی

ریشه‌ی امپریالیست شدن یک حکومت، جامعه سازی است که در سه مرحله اساسی صورت می‌پذیرد:

مرحله اول: شناخت خود

مرحله دوم: ساخت خود

مرحله سوم: ساخت جمعی و پیرامون (دنیا سازی)