خلق پول توسط دولت؛ برداشت ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی

برداشت 4.1 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی است که بدون مجوز مجلس انجام شده است و 2.6 میلیارد دلار از این رقم معادل ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان توسط بانک مرکزی مستقیماً خلق پول شده و معادل ریالی آن به حساب خزانه ریخته شده است که باعث افزایش پایه پولی خواهد شد. تورم این… ادامه خواندن خلق پول توسط دولت؛ برداشت ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی