انسان شناسی قرانی | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
انسان شناسی قرانی