امنیت اطلاعات

متأسفانه هنگام صحبت در مورد جاسوسی از یک جامعه و از یک کشور برخی افراد با کوته ­نظری عنوان می‌­کنند که حتّی اگر هم از اطلاعات من جاسوسی کنند چه مشکلی پیش می‌­آید؟ مگر من چه آدم مهمی هستم؟ ضمن وجود احتمالاتی از جمله اینکه هر انسان برجسته ­ای روزی انسانی کاملاً عادی بوده است… ادامه خواندن امنیت اطلاعات