امام خمینی (ره) | باشگاه استراتژیست‌های جوان
امام خمینی (ره)
  • حـکـمـت حـضـور

    بنیان فکری-معرفتی امام خمینی (ره) در حکمت و عرفان و فقه و سیاست و ادبیات و... بر مفهومی اساسی با نام «حضو ...

    بنیان فکری-معرفتی امام خمینی (ره) در حکمت و عرفان و فقه و سیاست و ادبیات و... بر مفهومی اساسی با نام «حضور» استوار است. در مسئله‌ی حضور، عالم یک نمایش تئاتر است و هرکس در این صحنه می‌بایست به عنوان یک ...

    ادامه مطلب