الثئا و میل به انکشاف | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
الثئا و میل به انکشاف