افزایش نرخ بیکاری | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
افزایش نرخ بیکاری