اطلاعیه‌ی زمان آغاز مجدد دوره‌ی کلبه‌ی کرامت | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
اطلاعیه‌ی زمان آغاز مجدد دوره‌ی کلبه‌ی کرامت