استاد حسن عباسی در دانشگاه علامه طباطبایی | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
استاد حسن عباسی در دانشگاه علامه طباطبایی