استاد حسن عباسی در دانشگاه علامه طباطبایی | باشگاه استراتژیست‌های جوان
استاد حسن عباسی در دانشگاه علامه طباطبایی