آلیس گیبلاشه | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
آلیس گیبلاشه