رصد استراتژیک | باشگاه استراتژیست‌های جوان - Part 4
رصد استراتژیک

در این قسمت رصد اندیشکده‌ها و اتفاقات استراتژیک جهان قرار می‌گیرد.