سریال | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
سریال

تحلیل سریال‌های تلویزیونی در این قسمت قرار می‌گیرد.