تحلیل رسانه | باشگاه استراتژیست‌های جوان - Part 6
تحلیل رسانه

تحلیل رسانه‌های جمعی مثل فیلم،سریال،بازی‌های رایانه‌ای و … در این قسمت قرار می‌گیرد.