فیلم | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
فیلم

تحلیل فیلم‌های سینمایی در این قسمت قرار می‌گیرد.