تحلیل رسانه | باشگاه استراتژیست‌های جوان پویش فراگیر شکایت از رئیس جمهور حسن روحانی
تحلیل رسانه

تحلیل رسانه‌های جمعی مثل فیلم،سریال،بازی‌های رایانه‌ای و … در این قسمت قرار می‌گیرد.