بنرها و ابزارهای باشگاه استراتژیست‌های جوان | باشگاه استراتژیست‌های جوان
بنرها و ابزارهای باشگاه استراتژیست‌های جوان

تم سایت باشگاه استراتژیست های جوان برای ویندوز ۷ و ۸:

[دانلود یافت نشد]

تولبار باشگاه استراتژیست های جوان برای مرورگر ها:

تولبار باشگاه استراتژیست های جوان

بنر های حمایتی:

ابعاد

کد

تصویر

۲۳۴*۶۰

png

ads (3)

۲۳۴*۶۰

jpg

ads (7)

۱۲۰*۶۰

png

ads (10)

۱۲۰*۶۰

png

ads (5)

۱۲۰*۶۰

png

ads (9)

۱۲۰*۹۰

png

ads (8)

۱۲۰*۹۰

png

ads (4)

۱۲۵*۱۲۵

png

ads (6)

۱۲۰*۲۴۰

jpg

ads (1)