بنرها و ابزارهای باشگاه استراتژیست‌های جوان

تم سایت باشگاه استراتژیست های جوان برای ویندوز ۷ و ۸:

[download id=55]

تولبار باشگاه استراتژیست های جوان برای مرورگر ها:

[button color=”blue” size=”big” link=”https://s3.amazonaws.com/com.alexa.toolbar/atbp/_wvQyH/download/index.htm” target=”blank” ]تولبار باشگاه استراتژیست های جوان[/button]

بنر های حمایتی:

ابعاد

کد

تصویر

۲۳۴*۶۰

png

ads (3)

۲۳۴*۶۰

jpg

ads (7)

۱۲۰*۶۰

png

ads (10)

۱۲۰*۶۰

png

ads (5)

۱۲۰*۶۰

png

ads (9)

۱۲۰*۹۰

png

ads (8)

۱۲۰*۹۰

png

ads (4)

۱۲۵*۱۲۵

png

ads (6)

۱۲۰*۲۴۰

jpg

ads (1)