نوشته3
اردیبهشت, 1394اسفند, 1392
  • هنر اقتدار آفرین

    ابتدا درآمدی بر اقتدار و قدرت را بیان می کنیم و سپس به موضوع هنر اقتدار آفرین می پردازیم . شاید در ر ...

آبان, 1392 نمایش موارد بیشتر