متولد سال 1362 در شهرستان مراغه - شغل کارشناس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای (مرکزمدیریت راههای کشور)- تحصیلات کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وب دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - اندیشه جوی اندیشکده یقین

نوشته1