نوشته2
اردیبهشت, 1395
  • اُبژکتیویته در آیت کویر

    حیرت و درد چه واژگان فاخر و چه بلنداهای دست نایافتنی هستند. تنها زمانی می‌توان در آغوش دونی‌ها آرمید ...

فروردین, 1395 نمایش موارد بیشتر