نوشته3
نوامبر, 2016
  • استفراغ لیبرالیسم

    دموکراسی که برگردان آن «حاکمیت مردم» است، یکی از ارکان مهم لیبرالیسم است؛ یعنی اراده مردم بر هرچه تع ...

آوریل, 2016مارس, 2016 نمایش موارد بیشتر