نوشته3
آذر, 1395
  • استفراغ لیبرالیسم

    دموکراسی که برگردان آن «حاکمیت مردم» است، یکی از ارکان مهم لیبرالیسم است؛ یعنی اراده مردم بر هرچه تع ...

اردیبهشت, 1395
  • اُبژکتیویته در آیت کویر

    حیرت و درد چه واژگان فاخر و چه بلنداهای دست نایافتنی هستند. تنها زمانی می‌توان در آغوش دونی‌ها آرمید ...

فروردین, 1395 نمایش موارد بیشتر