پیام بسیجی اطاعت است، اطاعتی که از عشق به ولایت بر می‏ خیزد.

نوشته1
مرداد, 1395 نمایش موارد بیشتر