خرداد, 1397مهر, 1396
  • «The Next Phase» در میانمار

    امروزه از پایان جنگ جهانی دوم ۶۰ میلیون پناهنده و مردم رانده شده در جهان وجود دارند که تقریباً نیمی ...

تیر, 1396خرداد, 1396اردیبهشت, 1396اسفند, 1395تیر, 1395خرداد, 1395 نمایش موارد بیشتر