نوشته4
فروردین, 1395بهمن, 1394
  • وقتی بحران برمی‌گردد

    مبتنی بر دیدگاه هگل، هرگاه برای یک پرسش جدید، پاسخ کهنه‌ای ارائه شود بحران پدید می‌آید. بحران درجه‌ا ...

مهر, 1394
  • پول، پول می‌آورد

    نیال فرگوسن در کتاب تاریخ برآمدن پول مالی جهان از شش انقلاب مالی یاد می‌کند که چهار انقلاب اول را چه ...

نمایش موارد بیشتر