مهدی جهانگیری (رئیس گروه مالی گردشگری) : 9 مهر 1395

مهدی جهانگیری (رئیس گروه مالی گردشگری):

در مراسم روز جهانی گردشگری گفت: راه حل اشتغال پایدار، تمسک به صنعت گردشگری است.

پایگاه خبری انتخاب، شناسه خبر: 295103

دیدگاهی بنویسید