بحران‌زایی غرب علیه ایران بر اساس مدل معکب بحران

سازمان ملل، سال هایت که نسبت به شرایط حقوق بشر در ایران با تصویب قطعنامه هایی ابراز نگرانی میکند و تداوم “نقض جدی” و “هشدار دهنده” حقوق بشر در ایران را یاد آور می شود!!!تصویب چنین قطعنامه هایی خلاف واقع در شرایط فعلی هسته ای ایران، پروژه ای تعریف شده در کنار مسئله هسته ای برای به انزوا کشاندن ایران و ماهیتی کاملا سیاسی دارد.

«فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و لهم عذاب الیم بما کانوا یکذبون»                                    سوره بقره آیه 10

غرب همواره رفتاری متناقض در حوزه حقوق بشر داشته است. مواضع حقوق بشری غرب چه در بعد نظری و چه عملی دوگانه است. غرب از یک سو می خواهد تفسیر خود از انسان را به جوامع غیر غربی از جمله کشورهای اسلامی به عنوان تنها تفسیر تحمیل کند و از سوی دیگرکرامت انسانی را به گونه ای تفسیر می کند که از دل آن جواز هم جنس گرایی بیرون می آید، در حالی که انسانی را که اسلام به تصویر می کشد با این تصویر غربی از انسان هیچ سنخیتی ندارد. اکنون کشورهایی مدعی حقوق بشر شده اند که در هر نقطه ای از دنیا که بنگریم، دستشان به خون مردم آلوده است؛ سال ها کشورهایی دیگر را استعمار کردند، نزدیکترین دوستانشان در جهان از دیکتاتورها هستند و این دیکتاتورها با تکیه بر این دولت های به اصطلاح دموکرات سر پا ایستاده اند و اکنون نیز از حاکمانی دفاع می کنند که حتی به مردم خود اجازه رأی نمی دهند. غرب از حقوق بشر و دیگر مفاهیم ارزشمند آن به عنوان ابزار اعمال فشار استفاده می کند.

یکی از مصادیق نقض حقوق بشر در ایران از منظر گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و برخی سازمان های به اصطلاح حقوق بشری، که مورد هجمه قرار می گیرد، قصاص است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نگرانی عمیق!! خود را درباره “نفض جدی و مستمر حقوق بشر” و “تداوم هشدار دهنده” اجرای احکام اعدام در ایران ابراز کرده است، در حالیکه قصاص جزء نصوص قرآنی است و مسلمانان نمی پذیرند که حکم قصاص لغو شود. این حرف روشن و بی ابهامی است، قصاص اعتقاد بیش از یک میلیارد مسلمان در جهان است و غربی ها نمی توانند لغو آن را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کنند.

مدعیان حقوق بشر که انتقاد جدی به احکام قصاص در ایران وارد می کنند، از حقوق کدام بشر دفاع می کنند؟ آن ها در دریای خون بشریت غرق اند.

      شما که پی حقوق بشرید          به کجای این دروغا دل خوشید

     روز روشن جلوی چشم همه      مثل آب خوردن آدم می کشید

 “human rights” که مهمترین نماد آن اعلامیه جهانی اش است معادل مناسبی برای عبارت حقوق بشر نیست . واژه “رایت” در حالتی که به عنوان صفت به کار رود به معنای درست، راست، صحیح، بجا و واقعی است و آنجا که به صورت اسم مورد استفاده قرار میگیرد، به معنای قانون است، در نتیجه “هیومن رایتز” می شود مجموعه قوانینی که انسان “امانیسم” آن ها را وضع و همگان را به رعایتشان ملزم نموده است. در حالی که حق واژه ای قرآنی بوده و در مقابل باطل است، و تعیین حدود و ثغور آن با خداست و این واژه با ترجمه ای نادرست متأسفانه در ادبیات سیاسی و حقوقی جامعه فارسی زبان جا افتاده است.

سیاست ایالات متحده و همفکرانش برای از کار انداختن مقاومت ایران و تسلیم شدن در برابر اراده آمریکا، ایجاد بحران است. آمریکایی ها همواره به دنبال بهانه هایی هستند که با سیاست های خودشان مغایرت داشته باشد تا با چنگ اندازی به آن بحران زایی کنند.

مکعب بحران، استراتژی ایجاد بحران در جوامع است که غرب برای تحت فشار قرار دادن و از پای در آوردن مردم و شکستن خط مقاومت از آن بهره می گیرد. مکعب بحران برای ایران در مورد 4 پرونده طرح ریزی شده است: 1-پرونده هسته ای(که فعلا متوقف شده)، 2-پرونده حقوق بشر، 3-پرونده حمایت از تروریسم، 4-پرونده فقدان دموکراسی.

mokaab bohran

در مکعب بحران دو تشدید وجود دارد. در حوزه تشدید عمودی، نردبان بحران از 4 بخش تشکیل شده است؛ آرامش، تنش، تشنج و بحران. تشدید افقی نیز 4 حوزه دارد؛ حوزه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی. اتفاقی که رخ میدهد، در برآیند تشدید افقی و عمودی است که بردار بحران یا بردار آستانه تحمل نام دارد. این بحران ایجاد شده تا جایی پیش می رود که حد آستانه تحمل سیستم پایان یابد و سیتم فرو ریزد و رو به نابودی رود. آنچه که از برآیند دو تشدید افقی و عمودی دست می دهد، تنظیم آستانه تحمل است.

در راستای اجرایی کردن این استراتژی، غربی ها روندی را برای بزرگ نمایی و جهانی شدن این پرونده-بخوانید بهانه ها- اتخاذ می کنند و در مرحله بعدی روند افزایشی پرونده صورت می گیرد و پیشرفت در هر مرحله با  آستانه تحمل مردم، افزایش یا متوقف می یابد. پیشرفت در مراحل مختلف، پرونده مذکور را به سطوح بالاتر تا حوزه نظامی می رسانند که در مرحله بحران نظامی به درگیری بین دو طرف منجر می شود. البته طرف غربی خوب می داند که این سطح از مکعب بحران هیچ وقت درباره طرف ایرانی قابلیت اجرایی ندارد و صداهایی هم که بعضا از اطراف شنیده می شود صرفا یک ادعای واهی است و از ارزش اجرایی ساقط است.پیشرفت در پرونده های مفتوح شده، مجموعا هم افزایی بحران را در پیش دارد که در مقاطع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی تعریف می شود.

غربی ها و خاصه ایالات متحده غافل از این نکته هستند که نه تنها این استراتژی بلکه هیچ استراتژی دیگری هم قادر به شکستن و پایین آوردن آستانه تحمل ملت ایران نیست. آستانه تحمل این ملت در قالب هیچ قاعده و قانونی نمی گنجد.

اما دکترینی که طرف ایرانی در مقابل استراتژی های شناخته شده طرف غربی اتخاذ می کند در نوع خود قابل توجه است. ایران در بین 4 پرونده مفتوح، پرونده هسته ای را انتخاب می کند و مانور قدرت و اقدامات سیاسی را طی 10 سال روی این پرونده می برد و با همه سنگ اندازی های غربی ها، برنامه هسته ای ایران با تلاش بی وقفه دانشمندان و ایستادگی ملت به سطحی غیر قابل انکار و بازگست می رسد. بازی سیاسی ایران با طرف غربی در این 10 سال، منجر به این می شود که نه تنها از فشار 3 پرونده دیگر کم می شود بلکه عملا آن 3 پرونده به حاشیه برده می شود. در این بازی سیاسی غرب با نوعی شکست استراتژیک مواجه می شود و برای فرار از این شکست در حوزه تفکر و استراتژی دست به تغییر پارادایم از «مسئله هسته ای» به «مسئله حقوق بشر» می زند و دوباره شروع به تصویب قطعنامه هایی در حوزه حقوق بشر می کند.

در واقع دکترین غرب در مورد بحران زایی علیه ایران با یک چرخش از مسئله هسته ای به موضوع حقوق بشر می رسد و از طریق گزارشات گزارشگر ویژه حقوق بشر، با صدور قطعنامه های ضد ایرانی در نهاد های حقوق بشری، به دنبال ترسیم چهره ای ضد بشر از ایران هستند تا از این عامل جهت سنگین نمودن وزنه سیاسی به نفع خود بهره گیرند.

البته پر واضح است که مشکل نظام سلطه با ایران مسائل مرتبط با حقوق بشر یا ایران هسته ای نیست، بلکه همان گونه که در فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب بیان گردید، این ها همه «بهانه» است و مشکل اصلی آن ها با ایران «ایران اسلامی» است.

این جاست که بیش از پیش، این آیه شریفه در ذهن آدمی طنین انداز می شود

 «و لن ترضی عنک الیهود و النصاری حتی تتبع ملتهم

و هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد، تا اینکه از آیین ایشان پیروی کنی»

صبا نقی زاده

دیدگاهی بنویسید